Yang Lain

Margin keuntungan

Jangan tunggu orang lain melakukannya. Sewa diri anda dan mula memanggil gambar.

Mulakan Percuma

Apa itu Margin Keuntungan?

Margin keuntungan merujuk kepada peratusan jumlah pendapatan yang tersisa setelah semua kos, cukai dan perbelanjaan lain ditolak. Anda boleh memikirkan margin keuntungan sebagai kaedah untuk menilai berapa banyak keuntungan yang diperoleh syarikat anda dari setiap dolar penjualan.

Bagaimana Margin Keuntungan dikira?

Margin keuntungan dapat dikira menggunakan formula mudah:

Margin Keuntungan = (Jumlah Jualan - Jumlah Perbelanjaan) / Jumlah JualanBerikut adalah contoh mudah bagaimana ia berfungsi:

Mari kita anggap bahawa syarikat anda menjana penjualan $ 500k tahun lalu. Selepas anda ditolak semua kos dan perbelanjaan anda , seperti sewa, gaji, kos barang, dan lain-lain, anda tinggal dengan keuntungan bersih $ 100k. Sekarang, yang perlu anda lakukan untuk mengira margin keuntungan anda ialah membahagikan keuntungan bersih dengan jumlah penjualan.

$ 100k / $ 500k = 0,2, atau 2%, kerana margin keuntungan biasanya dinyatakan dalam bentuk peratusan.
Mengapa Margin Untung Penting?

Margin keuntungan, atau kos marginal, adalah nisbah yang popular dan bermanfaat untuk mengukur kesihatan kewangan dan keuntungan syarikat. Secara umum, margin keuntungan dapat memberikan gambaran yang baik mengenai pelbagai aspek prestasi kewangan syarikat:

  • keuntungan dan kestabilan perniagaan
  • kemampuan syarikat menguruskan perbelanjaan
  • strategi harga syarikat
  • prestasi syarikat berbanding persaingan
  • potensi pelaburan syarikat

Margin keuntungan yang rendah dapat menunjukkan pelbagai masalah, dari ketidakmampuan untuk mengurus perbelanjaan dan overhed dengan cekap, hingga strategi harga yang tidak mencukupi. Adalah penting bagi perniagaan untuk memantau margin keuntungan mereka dengan teliti, kerana ini adalah alat yang bagus untuk mengenal pasti bidang yang sudah siap untuk ditingkatkan dan mengoptimumkan pendapatan mereka.

Cukup menarik, pendapatan yang lebih tinggi tidak selalu menjadi margin keuntungan yang lebih tinggi. Sekiranya perbelanjaan yang berkaitan dengan penjualan yang lebih tinggi meningkat lebih cepat daripada pendapatan, syarikat sebenarnya dapat menghasilkan lebih sedikit wang. Itulah sebabnya menjaga kos rendah, mengurus secara berkesan persediaan dan mengoptimumkan strategi harga untuk keuntungan maksimum adalah faktor penentu untuk margin keuntungan yang lebih sihat seperti peningkatan penjualan.

Pada dasarnya, hanya ada dua cara untuk syarikat mencapai margin keuntungan yang lebih baik:

  1. Jana lebih banyak pendapatan sambil mengekalkan kosnya rendah
  2. Turunkan kos sambil menjana jumlah hasil yang sama

Oleh kerana menjana pendapatan tambahan seringkali lebih sukar, perniagaan biasanya bereksperimen dengan pengoptimuman pendapatan strategi dan cenderung mencari peluang untuk mengurangkan kos dan menyesuaikan strategi harga mereka untuk meningkatkan nisbah keuntungan mereka.

Walaupun margin keuntungan dapat berguna untuk membandingkan syarikat dengan satu sama lain, perbandingan hanya dapat dilakukan antara syarikat dalam industri yang sama dan idealnya, dengan model perniagaan yang serupa. Tren penjualan musim dan kitaran juga harus dipertimbangkan ketika membandingkan margin keuntungan dalam jangka masa tertentu.


Mahu Ketahui Lebih Lanjut?


Adakah perkara lain yang ingin anda ketahui lebih lanjut dan hasrat disertakan dalam artikel ini? Beritahu kami!^